Förarsupport & störningshantering

Om förarsupport & störningshantering

Sedan 1993 har vi samarbetat med transportföretag och haft direktkontakt med deras förare. Vi vet vilka komplexa och oförutsedda situationer som kan uppstå i förarnas arbete, och vilket stöd de kan tänkas behöva. Här kommer vår lyhördhet, flexibilitet och lösningsförmåga väl till användning.

Vi fungerar som transportörens förlängda arm till förarna och fordonsflottan, och förarnas dagliga stöd i sitt arbete. Vi kan arbeta både proaktivt för att undvika att problem uppstår, och reaktivt för att hantera plötsligt inträffade situationer. Varje organisation är unik och tillsammans hittar vi det bästa upplägget för just er.

Självklart kan vi erbjuda tjänsten dygnet runt årets alla dagar.

Kontakta oss gärna så kan vi tillsammans undersöka vad vi kan hjälpa er med!

Till Kontakt

Hur fungerar det?

Planeringen och utförandet av resor påverkas ofta av faktorer som inte går att förutse eller planera in i förväg. Till exempel kan en resenär behöva mer hjälp och därmed mera tid än förväntat, vissa adresser är svåra att hitta eller att kunden inte befinner sig på den överenskomna upphämtningsplatsen. Denna typ av händelser orsakar förskjutningar i planeringen och vår uppgift är att hantera situationen genom till exempel omplanering eller att kontakta resenären. När saker inte riktigt går som planerat inkommer larm, antingen via IT-system eller manuellt från förare och resenärer, som vi omedelbart behöver reagera på och vidta åtgärder.

Våra andra tjänster

Kom i kontakt

Har du en fråga eller kanske bara vill säga hej? Hör gärna av dig!

Till Kontakt